Elektronika

       

            

Příslušné téma vyberte z tabulky

 

Název Název
Elektronické obvody Laděné vysokofrekvenční zesilovače
Pasivní součástky Širokopásmové vysokofrekvenční zesilovače
Magnetorezistory Stejnosměrné zesilovače
Šum součástek Operační zesilovače
Polovodiče Aplikace operačních zesilovačů
Diody Elektrochemické zdroje 
Fotosoučástky Klasické zdroje
Zobrazovače Pulzní zdroje 
Tyristory Pulzní zdroje - praktická zapojení
Elektronky Zdroje VN
Obrazovky Parametrické stabilizátory
Barevné obrazovky Zpětnovazební stabilizátory napětí
Bipolární tranzistory Integrované stabilizátory napětí a proudu
Unipolární tranzistory Zvuk, akustika, reprodukce
Komplexní jednobrany Mikrofony
Rezonanční obvody Reproduktory
Komplexní dvojbrany Záznam zvuku
Přenosové články Obvody pro úpravu kmitočtového spektra
Vázané rezonanční obvody Obvody pro tvarování a porovnávání amplitudy
Základní zapojení tranzistoru Oscilátory
Zesilovače - rozdělení Oscilátory LC
Pracovní bod tranzistoru Oscilátory RC
Zpětná vazba zesilovačů Harmonická analýza 
Předzesilovače Přechodové děje 
Výkonové zesilovače Klopné obvody 

Další literatura:

 Napájecí zdroje           Generátory sinusových průběhů            Generátory nesinusových průběhů

 Harmonická analýza

 Příklady a návrhy elektronických zařízení


 

 

Send mail to elt@kgb.cz with questions or comments about this web site.
Last modified: května 25, 2001